Edictes

Exercici: 2019 Bop: 165-0 Edicte: 6863 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Edicte d'aprovació definitiva de l'atorgament de subvencions per a despeses escolars per al curs 2018/2019
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6220 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Edicte d'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions del membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6219 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 04/2019
Exercici: 2019 Bop: 148-0 Edicte: 6173 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Anunci d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 02/2019 i 03/2019
Exercici: 2019 Bop: 127-0 Edicte: 5202 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres i del seu pla de seguretat i salut
Exercici: 2019 Bop: 121-0 Edicte: 5025 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Edicte de delegacions de les àrees als regidors
Exercici: 2019 Bop: 121-0 Edicte: 5023 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Edicte de nomenament dels tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 118-0 Edicte: 4925 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 4/2019 en la modalitat de suplement de crèdit núm. 3
Exercici: 2019 Bop: 118-0 Edicte: 4924 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4553 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Edicte d'aprovació de la instrucció sobre tramitació de contractes menors de l'Ajuntament de Sant Joan de Mollet