Edictes

Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3913 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3819 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a despeses escolars curs 2018-2019
Exercici: 2019 Bop: 88-0 Edicte: 3501 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Anunci d'informació pública del projecte d'obres de rehabilitació de l'edifici de Can Geperes, nova seu de l'Ajuntament 2ª fase
Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2570 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Anunci d'aprovació definitiva del projecte general d'urbanització del carrer de les Heres, la 1ª fase i de la valoració de les expropiacions
Exercici: 2019 Bop: 66-0 Edicte: 2516 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 1/2019 en la modalitat de suplement de crèdit número 1 i crèdit extraordinari número 1
Exercici: 2019 Bop: 66-0 Edicte: 2503 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres i del pla de seguretat i salut
Exercici: 2019 Bop: 27-0 Edicte: 836 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Anunci d'aprovació inicial del projecte d'obres de Rehabilitació de l'edifici de Can Geperes, Nova Seu de l'Ajuntament 2ª fase
Exercici: 2019 Bop: 6-0 Edicte: 63 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11103 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 6/2018
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 11014 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Anunci d'aprovació inicial del projecte general d'urbanització del carrer de les Heres, la 1ª fase i de la valoració de les expropiacions