Edictes

Exercici: 2021 Bop: 169-0 Edicte: 7486 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Incoació d'un expedient per a la cessió a precari d'un bé patrimonial
Exercici: 2021 Bop: 150-0 Edicte: 6992 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Extracte del decret d'Alcaldia de 21 de juliol de 2021 de l'Ajuntament de Sant Joan de Mollet, de convocatòria de subvencions per a despeses escolars curs 2020-2021 (Convocatòria BDNS 578431)
Exercici: 2021 Bop: 150-0 Edicte: 6839 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació inicial del Reglament del cementiri de Sant Joan de Mollet
Exercici: 2021 Bop: 147-0 Edicte: 6674 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa d'aprofitament del domini públic a favor d'empreses subministradores de serveis d'interès general
Exercici: 2021 Bop: 144-0 Edicte: 6514 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació per al 2021
Exercici: 2021 Bop: 127-0 Edicte: 5795 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació inicial del Projecte de renovació integral del Camí Reial
Exercici: 2021 Bop: 126-0 Edicte: 5756 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 4807 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació definitiva del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament
Exercici: 2021 Bop: 107-0 Edicte: 4741 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 6
Exercici: 2021 Bop: 104-0 Edicte: 4736 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021