Edictes

Exercici: 2021 Bop: 69-0 Edicte: 2781 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació inicial del Codi de conducta dels alts càrrecs
Exercici: 2021 Bop: 69-0 Edicte: 2751 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 61-0 Edicte: 2333 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació definitiva del Projecte Can Geperes 3ª fase i del Pla de seguretat i salut
Exercici: 2021 Bop: 61-0 Edicte: 2324 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Informació pública de l'adhesió al Consorci Localret
Exercici: 2021 Bop: 44-0 Edicte: 1604 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació definitiva del projecte d'obres d'ordenació de l'entorn del dispensari
Exercici: 2021 Bop: 34-0 Edicte: 1147 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació inicial del projecte de rehabilitació Can Geperes 3a Fase
Exercici: 2021 Bop: 29-0 Edicte: 906 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal sobre tinença, protecció i control dels animals
Exercici: 2021 Bop: 12-0 Edicte: 156 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'any 2021
Exercici: 2021 Bop: 10-0 Edicte: 110 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2020
Exercici: 2021 Bop: 7-0 Edicte: 14 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit núm. 2/2020 i 3/2020