Edictes

Exercici: 2022 Bop: 67-0 Edicte: 2548 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Convocatòria pública per a la provisió dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2022 Bop: 59-0 Edicte: 2177 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció administrativa municipal en els actes d'edificació i ús del sòl
Exercici: 2022 Bop: 52-0 Edicte: 1856 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost de l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 13-0 Edicte: 161 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11196 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 249-0 Edicte: 11262 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'any 2022
Exercici: 2021 Bop: 233-0 Edicte: 10158 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 5/2021
Exercici: 2021 Bop: 233-0 Edicte: 10049 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació inicial del pressupost de l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 230-0 Edicte: 10041 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 06/2021
Exercici: 2021 Bop: 213-0 Edicte: 9236 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació inicial de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2022