Edictes

Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 4807 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació definitiva del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament
Exercici: 2021 Bop: 107-0 Edicte: 4741 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 6
Exercici: 2021 Bop: 104-0 Edicte: 4736 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 104-0 Edicte: 4727 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 3822 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 69-0 Edicte: 2781 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació inicial del Codi de conducta dels alts càrrecs
Exercici: 2021 Bop: 69-0 Edicte: 2751 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 61-0 Edicte: 2333 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació definitiva del Projecte Can Geperes 3ª fase i del Pla de seguretat i salut
Exercici: 2021 Bop: 61-0 Edicte: 2324 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Informació pública de l'adhesió al Consorci Localret
Exercici: 2021 Bop: 44-0 Edicte: 1604 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació definitiva del projecte d'obres d'ordenació de l'entorn del dispensari