Administració oberta

Aquí trobareu documentació sobre el perfil del contractant al AOC de Sant Joan de Mollet.

Instància genèrica

Queixes / suggeriments / incidències

Alta o canvi de domicili al padró municipal d’habitants -Canvi dedomicili

Alta o canvi de domicili al padró municipal d’habitants – Altapercanvi de residència

Alta o canvi de domicili al padró municipal d’habitants – Altaperomissió

Modificació d’errors ortogràfics del nom, cognoms, NIF ipetits errorsa l’adreça de notificació

Volant d’empadronament actual

Volant d’empadronament històric

Volant de convivència actual

Volant de convivència històrica

Còpies compulsades de documents municipals

Llicència de primera ocupació

Certificat de qualificació urbanística

Llicència d’obra menor

Pròrroga de llicència d’obres

Certificat compatibilitat urbanística

Ús d’equipaments municipals per a activitats culturals,esportives o delleure

Llista general de tots els tràmits activats

Intranet de l’ajuntament