Subvenció per la posada a disposició del Servei Català de la Salut de consultoris locals per a l’any 2022

El director del Servei Català de la Salut, en data 30 de novembre de 2022, ha resolt aprovar les condicions generals d’execució dels convenis establerts per a la posada a disposició del Servei Català de la Salut de consultoris municipals o locals per a l’any 2022. Concretament, i de conformitat amb l’annex II de la mencionada resolució, s’ha concedit un import de 2.954,13 € en concepte de finançament de les despeses derivades del funcionament del Consultori Local de Sant Joan de Mollet.