El Ple de l’Ajuntament de data 28 d’octubre de 2015 ha aprovat inicialment l’Ordenança Reguladora de Protecció, Control i Tinença d’Animals

El text de l’ordenança se sotmet a informació pública i audiència dels interessats per què puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

 

Aquesta ordenança regula les interrelacions entre les persones i els animals domèstics o de companyia, dins el terme municipal de Sant Joan de Mollet.

Amb aquesta intenció l’ordenança té en compte els drets dels animals, els beneficis que aporten a les persones, incideix en els aspectes relacionats amb la seguretat i la salut pública i regula la convivència entre els animals i les persones reduint el màxim les molèsties i perills que puguin ocasionar. Podeu consultar el text de l’Ordenança clicant aquí.

foto animals domèstics