Convocatòria de subvencions per a despeses escolars curs 2017-2018

En data 9 d’abril de 2018 al BOP de Girona núm. 68, es va publicar la convocatòria de subvencions per a despeses escolars curs 2017-2018, adreçades a les famílies de Sant Joan de Mollet amb alumnes matriculats en centres públics que imparteixen el segon cicle d’educació infantil i educació primària ( Parvulari, Escola o Centres d’Educació Especial) i escoles bressol. El termini de presentació de sol·licituds és de 15 hàbils a partir de l’endemà de la publicació al BOP de Girona, és a dir, del 10 d’abril fins al 30 d’abril de 2018. En el següent enllaç podeu el Model normalitzat de sol·licitud ajuts llibres de text.