CONVOCATÒRIA DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE LA SÉQUIA VINYALS

D’acord amb l’art. 44 de les Ordenances, i per acord de la Junta de Govern, es convoca Junta General Extraordinària de la “Comunitat de Regants de la Séquia Vinyals”, dels termes municipals de: Celrà, Bordils, Sant Joan de Mollet, Flaçà i Juià (Gironès), que tindrà lloc el proper diumenge dia 19 de setembre de 2021 al local del Casal de Bordils, a les 10,30 en primera convocatòria i a les 11 hores en segona, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1r- Presentació, elecció i pressa possessió President Comunitat de Regants.
2n- Cobrir dos vacants vocals Junta de Govern Comunitat de Regants de Bordils.
3r- Constitució Junta de Govern i nomenament Vicepresident/s de la Comunitat de Regants.

 

Bordils, a 30 de juliol de 2021

 

Enric Planas Bartroli                                                                Jordi Barrera Coll
Vicepresident                                                                          Secretari

 

NOTA: Els candidats a President, podran presentar-se formalment, previ escrit acreditatiu i en compliment dels articles corresponents dels Estatuts de la Comunitat, abans del dia 31 d’agost de 2021 i fer-ho arribar al Secretari de la Comunitat.