CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DIPSALUT PT10 2021

La Presidència de Dipsalut, el 23 de febrer de 2021, va aprovar inicialment la convocatòria de subvencions del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de les plagues PT10, per a l’any 2021.

L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, per acord del Consell Rector, en data 8 de juny de 2021, ha resolt concedir a l’ajuntament de Sant Joan de Mollet una subvenció de 3.664,06 € en concepte de finançament d’una part de les despeses derivades de les actuacions per a la lluita i control integrat a les plagues de mosquit tigre, mosques i rosegadors.