AJUDA DIPUTACIÓ DE GIRONA A TRAVÉS DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2019.

L’Ajuntament de Sant Joan de Mollet, amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, mitjançant el Fons de Cooperació Econòmica i cultural del 2019, en l’apartat de Noves Tecnologies, ha rebut una ajuda de 736,69€ per renovar l’ordinador de recepció i col·locar un NAS nou.

Així mateix, en l’apartat de Despeses Corrents en serveis obligatoris, ha subvencionat amb 15.821,53€ una part del servei d’enllumenat públic, neteja de carrers i recollida d’escombraries.

També s’ha rebut una ajuda de 900€ a través d’aquesta mateixa subvenció per actuacions de sega i neteja dels marges dels camins municipals.