+
12 agost 2016
En data 29 de juny de 2016 el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió extraordinària, va acordar aprovar inicialment el projecte dR
3 novembre 2015
El text de l’ordenança se sotmet a informació pública i audiència dels interessats per què puguin examinar l’expedient i fo
12 agost 2016
Aprovats definitivament els Projectes d’Estatuts i de Bases d’Actuació que han de regir la constitució i el funcionament de la Junta d