+
10 novembre 2017
L'Ajuntament de Sant Joan de Mollet, amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, a través de la subvenció de la campanya "Del Pla
8 novembre 2017
L'Ajuntament de Sant Joan de Mollet ha rebut suport econòmic de la Diputació de Girona, a través de la subvenció del Fons de Cooperació
Des del 1 setembre 2016 fins al 25 setembre 2016
slof-aj-fornells-gran
Convocatòria oberta fins al 25 de setembre. Per més informació feu clic AQUÍ. Per veure el cartell feu clic AQUÍ.
12 agost 2016
En data 29 de juny de 2016 el Ple de l'Ajuntament, reunit en sessió extraordinària, va acordar aprovar inicialment el projecte d'obres de
3 novembre 2015
El text de l'ordenança se sotmet a informació pública i audiència dels interessats per què puguin examinar l'expedient i formular les r
10 novembre 2017
L'Ajuntament de Sant Joan de Mollet, amb la col·laboració de la Diputació de Girona, a través de la subvenció als ajuntament de menys d
18 abril 2017
baners_prevencio_incendis_170x115
El CILMA, amb el suport tècnic de la Diputació de Girona, ha elaborat dos vídeos explicatius de les mesures de prevenció d’incendis i
26 agost 2016
Es convoca,mitjançant Decret d'alcaldia,la Mesa de Contracció per al procediment d'adjudicació de les obres de la Nau Polivalent Municipa
12 agost 2016
Aprovats definitivament els Projectes d’Estatuts i de Bases d’Actuació que han de regir la constitució i el funcionament de la Junta d