+
Des del 22 setembre 2020 fins al 31 desembre 2020
L'Ajuntament de Sant Joan de Mollet, amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, mitjançant el Fons de Cooperació Econòmica i cul
15 novembre 2019
La Diputació de Girona ha concedit, a través del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, la quantitat de 1352€ per el pagament
Des del 17 octubre 2019 fins al 4 novembre 2019
Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial dels equipaments municipals-Reglament pavello Pavelló esportiu
18 abril 2017
baners_prevencio_incendis_170x115
El CILMA, amb el suport tècnic de la Diputació de Girona, ha elaborat dos vídeos explicatius de les mesures de prevenció d’incendis i
3 novembre 2015
El text de l'ordenança se sotmet a informació pública i audiència dels interessats per què puguin examinar l'expedient i formular les r
3 juny 2020
ajudem-nos-165x115b
Ajudem-nos triant productes i serveis d’aquí, i entre tots ho aconseguirem!

Des del 14 novembre 2019 fins al 30 abril 2020
29 gener 2019
L'Ajuntament de Sant Joan de Mollet ha executat la primera fase de les obres de la rehabilitació de l'edifici de "Can Geperes" per ubicar-h
12 agost 2016
Aprovats definitivament els Projectes d’Estatuts i de Bases d’Actuació que han de regir la constitució i el funcionament de la Junta d