Des del 27 desembre 2022 fins al 31 gener 2023
El director del Servei Català de la Salut, en data 30 de novembre de 2022, ha resolt aprovar les condicions generals d’execució dels con
Des del 5 setembre 2022 fins al 31 desembre 2022
La Diputació de Girona, mitjançant el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022, a concedit a l'Ajuntament de Sant Joan de Mollet les
Des del 13 gener 2022 fins al 28 febrer 2022
Dipsalut, mitjançant la resolució de 19 de juliol de 2021, ha aprovat els imports assignats per al manteniment de les despeses ordinàries
Des del 17 octubre 2022 fins al 31 desembre 2022
La Diputació de Girona, per acord de la Junta de Govern del dia 4 d'octubre de 2022, ha concedit a l'Ajuntament de Sant Joan de Mollet la q
Des del 8 març 2022 fins al 8 abril 2022
El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet, en sessió ordinària que es va dur a terme el dia 2 de febrer de 2022, va aprovar provisio